Home » Tuga i opomena by Branko Radičević
Tuga i opomena Branko Radičević

Tuga i opomena

Branko Radičević

Published 2005
ISBN :
Hardcover
287 pages
Enter the sum

 About the Book 

Tuga i opomena je veća lirska kompozicija ispevana u oktavama, koje su, izuzev nekoliko poslednjih deseteračkih, date u jampskom jedanaestercu, prihvaćenom iz nemačke poezije.U osnovi pesme je banalna ljubavna fabula o dvoje dragih koji se rastaju,MoreTuga i opomena je veća lirska kompozicija ispevana u oktavama, koje su, izuzev nekoliko poslednjih deseteračkih, date u jampskom jedanaestercu, prihvaćenom iz nemačke poezije.U osnovi pesme je banalna ljubavna fabula o dvoje dragih koji se rastaju, on odlazi u neku drugu pokrajinu, tu zaboravlja dragu, a kad se vrati u zavičaj, više je ne nalazi među živima.Poema je lirski nadograđena motivima ljubavi, prirode i muzike.